Schooltijden

Schooltijden en pauzes

Voor alle groepen:

’s morgens van 08.30 – 12.00 uur;

’s middags van 13.15 – 15.15 uur;

’s woensdags van 08.30 – 12.30 uur;

5 minuten vóór aanvang van de school wordt er gebeld en gaan de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht naar binnen;

Bij de groepen 1 t/m 3 kunnen ouders/verzorgers hun kinderen vanaf 8.15 u. en 13.00 u. naar binnen brengen.

Voor de groepen 1 t/m 4:

Vrijdagmiddag is vrij voor de groepen 1 t/m 4 (vanaf 12.00 uur)’s Morgens is er voor de groepen 1 t/m 8 een kwartier pauze gepland. De pauzes van de kleutergroepen, de groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8 vallen om praktische redenen niet samen:

Van 10.00 – 10.15 uur groepen 3 t/m 5.

Van 10.20 – 10.35 uur groepen 6 t/ 8

De leerlingen mogen vanaf 8.15 u. en 13.00 u. op het schoolplein aanwezig zijn. Vanaf die tijdstippen is er ook toezicht.

Aangezien we het belangrijk vinden dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen, is afgesproken dat de ouders/verzorgers vanaf groep 4 hun kinderen begeleiden tot op het schoolplein en dus niet mee naar binnen gaan.

Ook vragen we de ouders/verzorgers het schoolplein niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de schooltijd op te lopen.

Te laat komen is hinderlijk, vooral voor uw eigen kind, en stoort de les. We vragen dus uw aandacht voor dit praktische puntje.

 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

 Walvi

bieb