Luizencontrole

Luizencontrole Basisschool Anne Frank

Momenteel bestaat de luizenbrigade van Basisschool Anne Frank uit 9 ouders. Deze ouders hebben een instructie van de GGD gehad en zijn op de hoogte van de privacyregels.

Zo’n 5 keer per jaar (de tweede week na de zomervakantie, de week na de herfstvakantie, de week na de kerstvakantie, de week na de carnavalsvakantie en de week na de meivakantie) worden alle leerlingen van de school op luizen gecontroleerd. Er is een groep ouders die op maandagochtend controleert en de andere groep ouders controleert op donderdagochtend.

Indien er bij een leerling een (oude) besmetting geconstateerd wordt, neemt de luizencoördinator van de school, Mariëlle Monsuwé, contact op met de betreffende ouders om hen hierover te informeren en te adviseren. In geval van een besmetting wordt de hele groep waarin de leerling zit, 2 weken later nog een keer gecontroleerd.

Indien er sprake is van een hardnekkige besmetting neemt de luizencoördinator, na overleg met de ouders, contact op met de GGD en kunnen de ouders bij de GGD uitgenodigd worden voor een gesprek.

Sinds 31-01-2012 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de Hoofdluisrichtlijn aangepast en hebben wij op school geen luizenzakken meer in gebruik. In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Er is onvoldoende bewijs voor het effect van dergelijke omgevingsmaatregelen. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom het RIVM luizencapes niet aanraadt. Met deze aanpassing sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen

Ouders die interesse hebben om mee te komen helpen, kunnen contact opnemen met Mariëlle Monsuwé (elke dag van 8.00 tot 13.00 uur op school bereikbaar).

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling