Luizencontrole

Luizencontrole Basisschool Anne Frank

Momenteel bestaat de luizenbrigade van Basisschool Anne Frank uit 4 ouders. Deze ouders hebben een instructie van de GGD gehad of zijn door ervaren ouders ingewerkt en zijn op de hoogte van de privacyregels.

Zo’n 5 keer per jaar (de tweede week na de zomervakantie, de week na de herfstvakantie, de week na de kerstvakantie, de week na de carnavalsvakantie en de week na de meivakantie) worden alle leerlingen van de school op luizen gecontroleerd. Er is een groep ouders die op maandagochtend controleert en de andere groep ouders controleert op donderdagochtend.

Indien er bij een leerling een (oude) besmetting geconstateerd wordt, neemt de luizencoördinator van de school, Mariëlle Monsuwé, contact op met de betreffende ouders om hen hierover te informeren en te adviseren. In geval van een besmetting wordt de hele groep waarin de leerling zit, 2 weken later nog een keer gecontroleerd.

Indien er sprake is van een hardnekkige besmetting neemt de luizencoördinator, na overleg met de ouders, contact op met de GGD en kunnen de ouders bij de GGD uitgenodigd worden voor een gesprek.

Ouders die interesse hebben om mee te komen helpen, kunnen contact opnemen met Mariëlle Monsuwé (elke maandag en woensdag van 8.00 tot 14.30 uur op school bereikbaar).

MosaLira

mosalira

Communicatie

 Walvi

bieb