Welkom op de website van kindcentrum Anne Frank

 Deze website wordt vernieuwd. Hierdoor kan het zijn dat pagina's nog niet bereikbaar zijn, of juist worden weergegeven.

Binnen Kindcentrum Anne Frank worden kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar welkom geheten bij peuterspeelzaal Anne Frank en vanaf 4 jaar tot 12-13 jaar krijgen de kinderen goed onderwijs, verzorgd door basisschool Anne Frank. Vanaf 4 jaar kunnen ze buitenschoolse opvang genieten van 07.30-18.30 uur bij BSO Anne Frank.Onderstaande missie en visie is de leidraad die ons bindt en van waaruit wij onze activiteiten vormgeven. Ieder vanuit zijn eigen professionaliteit en verantwoording, maar met één doel namelijk het welzijn van uw kind, uw kostbaarste bezit, dat u aan ons toevertrouwt.

Missie

Een vertrouwd en eigentijds Kindcentrum, waar onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning hand in hand gaan.

Visie

Vanuit structuur en rust en met respect voor de ander, creëren wij een gevoel van vrijheid en veiligheid, waarbij kwaliteit leidend is.

MosaLira

mosalira

Communicatie

 Walvi

bieb